ULUSAL KONGRE BİLDİRİLERİ


1- Sargın D, Pekçelen Y, Atamer T, Tangün Y, ONAT H, İnceman Ş. Kanama belirtileri ile kendini gösteren sistemik lupus eritamatozus vakaları.
4. Ulusal Romatoloji Kongresi, 2-5 Ekim 1984, Marmaris.

2- Atamer T, Sargın D, ONAT H, Pekçelen Y, İnceman Ş. Çesitli habis kan hastalıklarında karşılaşılan infeksionların cefaperazone ile alınan sonuçlar.
2. Ulusal Kemoterapi Kongresi, Mayıs 1986.

3- Topuz E, Dinçol K, Dizdaroğlu F, ONAT H, Aldemir O, Töre G, Kizir A. Kemoterapi uygulanan mide kanserli olguların prognozuna tümör diferansiasyonunun etkisi.
7. Ulusal Kanser Kongresi, 15-18 Nisan 1987, Ankara.

4- ONAT H, Aykan NF, Bilge N, Topuz E, Töre G, Öztürk N. Metastatik meme kanserinde ikinci seçim kemoterapi Mitomisin-C ve Vinblastin kombinasyonunun sonuçları.
8. Ulusal Kanser Kongresi, 15-19 Mayıs 1989, İstanbul.

5- Kınay M, Bilge N, Yöney A, Altun M, ONAT H. Erken evre testis tümörlerinde tedavi ve takip kriterleri
8. Ulusal Kanser Kongresi, 15-19 Mayıs 1989, İstanbul.

6- Bilge N, Kınay M, Yöney A, ONAT H. İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi ABD da 1975-1988 yılları arasında görülen testis tümörlerinin dağılımı ve tedavi özellikleri.
8. Ulusal Kanser Kongresi, 15-19 Mayıs 1989, İstanbul.

7- Kınay M, Altun M, Yöney A, ONAT H, Bilge N. Ciltaltı ve yumuşak doku metastazı ile seyreden 3 seminom olgusu
8. Ulusal Kanser Kongresi, 15-19 Mayıs 1989, İstanbul.

8- Topuz E, Altun M, Aldemir O, Bilge N, ONAT H, Kınay M. Evre IV indiferansiye nazofarenks kanserlerinde adjuvan kemoterapi.
8. Ulusal Kanser Kongresi, 15-19 Mayıs 1989, İstanbul.

9- ONAT H, Kınay M, Yöney A, Topuz E, Dinçol K, Altun M. Germ hücreli testis tümörlerinde tümör belirleyicileri HCG ve AFP nin histolojisi ve evre ile ilişkisi.
8. Ulusal Kanser Kongresi, 15-19 Mayıs 1989, İstanbul.

10- Darendeliler E, Ertürk N, Uzal C, Ayan İ, Kınay M, ONAT H, Çelik A, Sökücü N, Bilge N. Supradiafragmatik klinik evre I ve II Hodgkin hastalığında başvuru özellikleri ile laparotomi sonuçları arasındaki ilişki.
9. Ulusal Kanser Kongresi, 2-7 Haziran 1991, İzmir.

11- ONAT H, Kınay M, Bilge N, Aykan F, Öztürk N, Aydıner A, Bilge N. Metastatik böbrek hücre kanserinde alfa interferon tedavisi.
9. Ulusal Kanser Kongresi, 2-7 Haziran 1991, İzmir.

12- Kınay M, Darendeliler E, ONAT H, Yöney A, Bilge N. Germ hücreli testis tümörlerinin tedavisinde İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü protokolü.
9. Ulusal Kanser Kongresi, 2-7 Haziran 1991, İzmir.

13- ONAT H, Darendeliler E, Ertürk N, Kınay M, Öztürk N, Bilge N, Ander H, Aykan F, Dinçol K. Erken evre seminom dışı testis tümörlerinde kemoterapi
9. Ulusal Kanser Kongresi, 2-7 Haziran 1991, İzmir.

14- Darendeliler E, ONAT H, Kınay M, Altun M, Ander H, Yöney A, Bilge N. Orşiektomi sonrası kontrolde bırakılan testis germ hücre tümörlü olgularımız.
9. Ulusal Kanser Kongresi, 2-7 Haziran 1991, İzmir.

15- Darendeliler E, ONAT H, Kınay M, Yöney A, Bilge N. Beyin metastazlı testis tümörlü bir olguda kemoterapi ve radyoterapi ile tam cevap.
9. Ulusal Kanser Kongresi, 2-7 Haziran 1991, İzmir.

16- ONAT H, Altun M, Bilge N, Karadeniz AN, Ertürk N, Öztürk N, Aydıner A, Aykan F. Lokal ileri indiferansiye nazofarenks kanserinde neoadjuvan kemoterapi ve radyoterapi.
9. Ulusal Kanser Kongresi, 2-7 Haziran 1991, İzmir.

17- Altun M, Topuz E, ONAT H, Bilge N, Aldemir O, Darendeliler E, Kınay M, Ertürk N. Lokal ileri 76 indiferansiye nazofarenks karsinomlu hastada radyoterapi ve adjuvan kemoterapi.
9. Ulusal Kanser Kongresi, 2-7 Haziran 1991, İzmir.

18- Aykan NF, Dinçol K, Hamamizade M, Yaşcı T, ONAT H, Bilge N. Meme kanserinde adjuvan bazı immun parametreler üzerine etkisi.
9. Ulusal Kanser Kongresi, 2-7 Haziran 1991, İzmir.

19- Darendeliler E, Kebudi R, Ayan İ, Altun M, Ağaoğlu L, Uzal D, Bilge N, Kınay M, ONAT H. İleri evre çocukluk çağı nazofaenks karsinomasında neoadjuvan kemoterapi ve radyoterapi.
9. Ulusal Kanser Kongresi, 2-7 Haziran 1991, İzmir.

20- Yasasever V, Şengün Z, Şaylan N, ONAT H, Dalay N. Gastrointestinal tümörlü hastalarda CA 72.4 değeri.
10. Ullusal Biyokimya Kongresi, 11-17 Ağustos 1991, İzmir.

21- Erbil P, Saydam B, Daendeliler E, ONAT H, Bilge N. Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfomalı hastaların tedavi öncesi ve sonrası hayat kaliteleri ve anksiete düzeylerinin psikososyal açıdan karşılaştırılması.
13. Ulusal Radyoloji Kongresi, 21-23 Eylül 1992, İzmir.

22- Bilge N, Uzal D, Kınay M, Topuz E, ONAT H, Darendeliler E. Evre II Hodgkin hastalığında tedavi seçimi ne olmalı.
13. Ulusal Radyoloji Kongresi, 21-23 Eylül 1992, İzmir.

23- Altun M, İnanç S, ONAT H, Bilge N, Darendeliler E, Aydıner A. Hodgkin hastalığında Sweet Sendromu.
13. Ulusal Radyoloji Kongresi, 21-23 Eylül 1992, İzmir.

24- Darendeliler E, Kınay M, ONAT H, Necatioğlu B, Bilge N. Evre I Seminomalı olgularda " sadece paraaortik saha" radyoterapi uygulamsının sonuçları.
13. Ulusal Radyoloji kongresi, 21-23 Eylül 1992, İzmir.

25- Altun M, İnanç S, Bilge N, Aldemir O, ONAT H, Savcı N, Alatlı C. Lenf ganglion metastazı yapmış medullablastoma olgusu.
13. Ulusal Radyoloji Kongresi, 21-23 Eylül 1992, İzmir.

26- Özcan F, ONAT H, Darendeliler E, Nane İ, İnanç S, Koçak T, Köse E, Bilge N, Özsoy C. Risk faktörü bulunana evre I nonseminomatöz testis tümörlerinde kemoterapi uygulaması.
12. Ulusal Uroloji Kongresi, 27-30 Eylül 1992, Nevşehir.

27- Özcan F, ONAT H, Ander H, Tunç M, Akıncı M, İnanç S, Özsoy C, Darendeliler E, Telaloğlu S. Evre II nonseminomatöz testis tümörlerinde kemoterapi sonrası kaybolmayan kitle çıkarılması sonuçları.
12. Ulusal Uroloji Kongresi, 27-30 Eylül 1992, Nevşehir.

28- Aydıner A, ONAT H, İnanç ES, Öztürk N, Aykan F, Topuz E, Dinçol K. Cisplatin ve Doksorubicin- Cyclophosphamide kullanan hastalarda beş ilaçlı antiemetik bir kombinasyonun arka arkaya uygulanan kemoterapilerde etkinliğinin araştırılması.
4. Kemoterapi kongresi, 29-31 Ekim 1992, Bursa.

29- İnanç ES, ONAT H, Aydıner A, Öztürk N, Aykan F, Altun M, Karadeniz A, Dinçol K. Lokal tedavi sonrası residiv, lokal nüks ve uzak metastaz olan baş boyun kanserli hastalarda tek ajanlı kemoterapi sonuçları.
4. Kemoterapi Kongresi, 29-31 Ekim 1992, Bursa.

30- İnanç ES, ONAT H, Dinçol K 5 Fluourasil ve kardiyotoksisite.
4. Kemoterapi kongresi, 29-31 Ekim 1992, Bursa.

31- ONAT H, İnanç ES, Dlay N, Karaloğlu D, Ertürk N, Yasasever V. Serum eritropoietin ve demir değişiklikleri üzerine Sisplatin'in etkisi.
4. Kemoterapi Kongresi, 29-31 Ekim 1992, Bursa.

32- Fırat D, Baltalı E, İçli F, ONAT H, Bilge N, Mandel N, Berkarda B, Derman U, Ober A, Uzel R, Berk Ö, Aktan G. İlerlememiş meme kanserinde haftalık Epirubicin tedavisi.
4. Kemoterapi Kongresi, 29-31 Ekim 1992, Bursa.

33- Yazıcı H, ONAT H, Kırdar B, Dalay N. Lenfomalı hastalarda southern Blot analizi ile Bcl-2 ve TCR zincir geni düzenlenmesinin belirlenmesi
11. Ulusal Biyokimya Kongresi 24-29 Ekim 1992, Antalya.

34- Karaloğlu D, Yasasever V, Yazıcı H, ONAT H, Dalay N. Sitozol Cathepsin-D ve PS2 değerlerinin selim ve kanserli meme dokusunda incelenmesi
11. Ulusal Biyokimya Kongresi 24-29 Ekim 1992, Antalya.

35- Yasasever V, Karaloğlu D, Yazıcı H, ONAT H, Dalay N. Meme kanserli hastalarda doku ve serum Neu- onkoprotein
11. Ulusal Biyokimya Kongresi 24-29 Ekim 1992, Antalya.

36- Kurul S, Darendeliler E, ONAT H, Çakmak M, Bilge N. Gövdede lokalize yumuşak doku sarkomları ve tedavi ilkeleri.
10. Ulusal Kanser Kongresi, 3-7 Mayıs 1993, İstanbul.

37- Kurul S, Aydın T, Barlas G, Topuzlu C, ONAT H, Darendeliler E. Kanser tedavisinde venöz port sistemlerin avantajları.
10. Ulusal Kanser Kongresi, 3-7 Mayıs 1993, İstanbul.

38- Özger H, Eralp L, Darendeliler E, ONAT H. Lokal ileri derece yayılma gösteren yumuşak doku sarkomalrında hiperfraksiyone radyoterapi konkomitan kemoterapi ve cerrahinin tedavideki yeri.
10. Ulusal Kanser Kongresi, 3-7 Mayıs 1993, İstanbul.

39- ONAT H, Ekmekçioğlu S, Yağcı T, İnanç ES, Aydıner A, Pişkin S. İnterferon uygulanan hastalarda immunolojik değişikliklerin izlenmesi.
10. Ulusal Kanser Kongresi, 3-7 Mayıs 1993, İstanbul.

40- Ekmekçioğlu S, İnanç ES, Yağcı T, ONAT H. Cisplatin içeren kemoterapi uygulamalarında tümör nekrosis faktör kinetiği.
10. Ulusal Kanser Kongresi, 3-7 Mayıs 1993, İstanbul.

41- Şengün Z, Özbek U, ONAT H, Cenani A. 15 Non Hodgkin lenfoma vakasının periferik kanlarının sitogenetik değerlendirilmesi.
10. Ulusal Kanser Kongresi, 3-7 Mayıs 1993, İstanbul.

42- Aydıner A, Olgaç V, Darendeliler E, Öztürk N, Dinçol K, Erseven G, ONAT H. Mide metastazlı bir testis germ hücreli tümör vakası.
10. Ulusal Kanser Kongresi, 3-7 Mayıs 1993, İstanbul.

43- Tunak B, Erbil P, Darendeliler E, ONAT H, Bilge N. Testis tümörlerinin uzun dönemdeki cinsel ve sosyal hayat etkileri.
10. Ulusal Kanser Kongresi, 3-7 Mayıs 1993, İstanbul.

44- Dalay N, Yazıcı H, Aktan M, ONAT H, Darendeliler E, Aktuğlu G. Malign lefomalarda Bcl-2 geninin moleküler analizi
10. Ulusal Kanser Kongresi, 3-7 Mayıs 1993, İstanbul.

45- Altun M, ONAT H, Aldemir O, Karadeniz AN, İnanç S, Bilge N. Nazofarenks kanseri: sonraki adım
10. Ulusal Kanser Kongresi, 3-7 Mayıs 1993, İstanbul.

46- Yazıcı H, ONAT H, Darendeliler E, Aktan M, Aktuğlu G, Dalay N. Malign lenfomalarda Bcl-2 gen düzenlemelerinin araştırılması
3. Klinik Moleküler Patoloji Kongresi 2-3 Aralık 1993, Ankara.

47- Bilge N, Sarıhan S, ONAT H, İnanç S, Tenekeci N, Bilge N. Klinik evre I-II Hodgkin hastalığı tanılı olgularda tedavi sonuçları
1. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 15-19 Mayıs 1994, İzmir.

48- Altun M, Oral EN, ONAT H, inanç S, Tenekeci N, Bilge N. Non metastatik E IV nazofarenks kanserinde neoadjuvan kemoterapinin prospektif değerlendirilmesi
10. Ulusal Kanser Kongresi, 3-7 Mayıs 1993, İstanbul.

49- Topuz E, Saip P, Aydıner A, İnanç S, Aykan F, Dinçer M, ONAT H. Taxol'un klinik uygulamadaki toksisitesi ve etkinliği
10. Ulusal Kanser Kongresi, 3-7 Mayıs 1993, İstanbul.

50- Altun M, Oral EN, ONAT H, inanç S, Tenekeci N, Bilge N. Nazofarenks kanserinde neoadjuvan kemoterapi erken ve geç reaksiyonları etkiliyor mu?
10. Ulusal Kanser Kongresi, 3-7 Mayıs 1993, İstanbul.

51- İnanç S, ONAT H, Darendeliler E, Tunç M, Esen T, Özcan F, Ander H, Tellaloğlu S, Bilge N. Seminom dışı testis tümörlerinde kemoterapi sonrası kaybolmayan kitlelerin cerrahi sonuçları.
13. Ulusal Üroloji Kongresi 2-5 Kasım 1994, Antalya

52- Saip P, ONAT H, İnanç S, Darendeliler E, Özcan F, Esen T, Aydıner A. Testis tümörlü hastalarda kemoterapinin sperm sayısına etkisi.
13. Ulusal Üroloji Kongresi 2-5 Kasım 1994, Antalya

53- Saip P, ONAT H, İnanç S, Topuz E, Dişçi R. FEC tedavisi alan mem kanserli hastalarda ondansetron ve domperidonun antiemetik etkisi
11. Ulusal Kanser Kongresi 28 Mayıs - 2 Haziran 1995, Antalya.

54- İnanç ES, ONAT H, Darendeliler E, Bilge N, Öztürk N, Topuz E. Agresif Hodgkin dışı lenfoma tedavisinde CEOP (90) rejimi
11. Ulusal Kanser Kongresi 28 Mayıs - 2 Haziran 1995, Antalya.

55- İnanç ES, ONAT H, Altun M, Aydıner A, Topuz E. Adenokistik karsinomda Sisplatin, epirubisin, fluorourasil (PEF) kombinasyon kemoterapisinin etkinliği.
11. Ulusal Kanser Kongresi 28 Mayıs - 2 Haziran 1995, Antalya.

56- İnanç ES, ONAT H, Oğuz H, Topuz E. Alfa interferon tedavisinin otoimmun yan etkileri
11. Ulusal Kanser Kongresi 28 Mayıs - 2 Haziran 1995, Antalya.

57- ONAT H, Esassolak M, İnanç SE, Haydroğlu A, Altun M. Lokal ileri indiferensiye nazofarenks kanserinde yüksek doz epirubisin ve sisplatin kombinasyonu.
XII. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997, Belek, Antalya.(p 390)

58- Salepçi T, İnanç SE, Saip P, Özsüt H, ONAT H. Kemoterapiye bağlı febril nötropenili hastaların nötropektif değerlendirmesi
XII. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997, Belek, Antalya (p 270)

59- ONAT H, Saip P, İnanç SE, Darendeliler E. Refrakter ve nükslü Hodgkin dışı lenfomada etoposid, Mitoksantron ve Ifosfamid rejimi
XII. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997, Belek, Antalya (p 230)

60- Meral R, Dizdar Y, İnanç S, Saruhan S, Saip P, ONAT H, Darendeliler E. 1986- 1995 yılları arasnda Hodgkin hastalığı tanısı alan 150 vakanın sağkalım analizi.
XII. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997, Belek, Antalya (p 212).

61- Meral R, Dizdar Y, İnanç S, Saip P, Saruhan S, ONAT H, Darendeliler E. Hodgkin hastalığında tedavi sonrası relaps patterni
XII. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997, Belek, Antalya (p 213)

62- İnanç SE, Demir C, Darendeliler E, Özger H, ONAT H. Yüksek riskli Ewing sarkomunda beş ilaçlı alterne kemoterapi uygulaması sonuçları.
XII. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997, Belek, Antalya ( p 202)

63- Saip P, Tenekeci N, Ertürk N, Demir C, Dinçer M, İnanç S, Aydıner A, ONAT H, Topuz E. Meme kanserinde kemik metastazlarının tedaviye cevabının değerlendirilmesinde megnetik rezonans görüntüleme yönteminin rolü var mı?
XII. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997, Belek, Antalya (p 146)

64- İnanç SE, ONAT H, Darendeliler E, Çamlıca H, Kalaycı G. Akciğer metastazlarında rezeksiyon sonuçları.
XII. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997, Belek, Antalya ( p 36)

65- Yazıcı H, Yalçınkaya L, Saip P, İnanç S, ONAT H, Dalay N. Non- Hodgkin lenfomalarda bcl-2 gen düzenlemelerinin ve apoptotik değişikliklerin araştırılması.
Ulusal Onkoloji Sempozyumu, 31 Ekim- 1 Kasım 1997, Bursa (p 3)

66- Başaran M, ONAT H, Bavbek S, Esen T, Uygun K, Alıcı S, Tunç M Üriner sistem değişici epitel hücreli kanserinde MVAC/MVEC kemoterapisi.
15.Ulusal Üroloji Kongresi, 25-29 Ekim 1998 Antalya

67- Alıca S, Bavbek ES, Başaran M, Çamlıca H, ONAT H Agresif NonHodgkin lenfomada prognostik faktörler ve uzun süreli takip sonuçları
XIII.Ulusal Kanser Kongresi, 26-30 Nisan 1999, Belek, Antalya.

68- Alıcı S, Bavbek ES, Başaran M, ONAT H Habis germ hücreli tümör tanısı ile başvuran otuzbeş yaş ve üzeri hastaların değerlendirilmesi.
XIII.Ulusal Kanser Kongresi, 26-30 Nisan 1999, Belek, Antalya.

69- Bavbek ES, Başaran M, Alıcı S, Uygun K, Doğan Ö, Ağan M, Çamlıca H, Darendeliler E, ONAT H Primer mide Hodgkin dışı lenfomalarında prognostik faktörler X
III.Ulusal Kanser Kongresi, 26-30 Nisan 1999, Belek, Antalya.

70- Başaran M, Bavbek ES, Uygun K, Darendeliler E, ONAT H Primer aksiyel sistem tutulumlu erişkin Ewing sarkomu.
XIII.Ulusal Kanser Kongresi, 26-30 Nisan 1999, Belek, Antalya

71- Bavbek ES, Başaran M, Uygun K, Alıcı S, Darendeliler E, ONAT H Hodgkin dışı lenfomada Siklofosfamid, Epirubisin, Vinkristin ve Prednizolon kombinasyon kemoterapisi
XIII.Ulusal Kanser Kongresi, 26-30 Nisan 1999, Belek, Antalya

72- Başaran M, Bavbek ES, Alıcı S, Uygun K, Doğan Ö, Ağan M, Darendeliler E, ONAT H Erişkin hastalalarda primer ekstranodal Hodgkin dışı lenfoma.
XIII.Ulusal Kanser Kongresi, 26-30 Nisan 1999, Belek, Antalya

73- Uygun K, Bavbek ES, Başaran M, Eralp Y, Bilgiç B, Eralp L, Özger H, ONAT H Lokal evre osteosarkom tedavisinde yüksek doz metotreksat tedavisinin uygulanabilirliği ve toksisitesi
XIII.Ulusal Kanser Kongresi, 26-30 Nisan 1999, Belek, Antalya

74- ONAT H, Uygun K, Bavbek S, Başaran M, Kılıçarslan I, Uysal V, Özvan F, Tunç M Klinik evre I seminom dışı testis kanserinde sadece izlem ve adjuvan kemoterapi sonuçları
XIII.Ulusal Kanser Kongresi, 26-30 Nisan 1999, Belek, Antalya

75- ONAT H, Başaran M, Güllü İ, Demirelli F, Şakar B, Bavbek S Tekrarlayan veya metastatik baş ve boyun kanserinde Paklitaksel ve Sisplatinle yapılan bir faz II çalışmanın ön sonuçları
XIV.Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan-4 Mayıs, 2001, Istanbul

76- Argon A, Başaran M, Bavbek S, ONAT H Eriskin ekstragonadal germ hücreli tümörler
XIV.Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan-4 Mayıs, 2001, Istanbul

77- Alıcı S, Başaran M, Bavbek SE, Kaytan E, ONAT H Uluslararası prognostik indekse göre agresif Hodgkin dışı lenfomada sağ kalım sonuçları
XIV.Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan-4 Mayıs, 2001, Istanbul

78- Eralp Y, Bavbek S, Başaran M, Argon A, Kaytan E, Yaman F, Bilgiç B, Darendeliler E, ONAT H Erişkin küçük yuvarlak hücreli tümörlerinde prognostik faktörler ve sağ kalım
XIV.Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan-4 Mayıs, 2001, Istanbul

79- Bavbek S, Başaran M, Argon A, Şakar B, Topuz E, ONAT H Solid tümörlü hastalarda yüksek doz kemoterapi ve otolog periferik kök hücre nakli sonuçlarımız
XIV.Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan-4 Mayıs, 2001, Istanbul

80- Başaran M, Bavbek S, Saip S, Eralp Y, Şakar B, Argon A, Yaman F, ONAT H Bleomisin, etoposid ve Sisplatin ile tedavi edilen testis kanserli hastalarda nörolojik geç toksisite
XIV.Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan-4 Mayıs, 2001, Istanbul

81- Kaytan E, Başaran M, Bavbek S, Darendeliler E, ONAT H Agresif Hodgkin dışı lenfomalı hastalarda yaşın hasta özellikleri ve hastalığın seyrine etkisi
XIV.Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan-4 Mayıs, 2001, Istanbul

82- Yazar A, Başaran M, Yaman F, Dizdar Y, Bavbek S, ONAT H Hodgkin dışı lenfomanın atipik iki ekstragonadal başlangıcı
15.Ulusal Kanser Kngresi, 23-27 Nisan 2003, Antalya

83- Yazar A, Başarn M, Yaman F, Dizdar Y, Bavbek S, ONAT H Hodgkin dışı lenfomanın atipik bir lokalizasyonda nüksü
15.Ulusal Kanser Kongresi, 23-27 Nisan 2003, Antalya

84- Üstüner Z, ONAT H, Başaran M, Yaman F, Dizdar Y, Yazar A, Darendeliler E, Bavbek S Erişkin rabdomyosarkomlu olgularımızın klinik seyri: İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü deneyimi
15.Ulusal Kanser Kongresi, 23-27 Nisan 2003, Antalya

85- Alıcı S, Bavbek S, Başaran M, ONAT H Birinci seçim rejimlere tam yanıt sız agresif Non-Hodgkin lenfomalı hastalarda prognostik faktörler
15.Ulusal Kanser Kongresi, 23-27 Nisan 2003, Antalya

86- Sağlam S, Başaran M, ONAT, H, Bavbek S Primer gastrik lenfomalı hastalarda gastrektominin sağkalıma etkisi
1.Tıbbı Onkoloji Kongresi, 29 Mart – 2 Nisan 2006, Antalya