KİTAP

Editörlük:
1-Yasko JM. Kemoterapiye bağlı belirtilerin denetimi ve bakımı. Ed. E Topuz, H ONAT, Istanbul, 1993
2- ONAT H, Mandel NM. Kanser hastasına yaklaşım. Istanbul, 2002.
3-ONAT H, Onkoloji bölümü, İç Hastalıkları Genel Ed Erol Ç, 2008
4- ONAT H, Mandel MN Kanser hastasına yaklaşım. Yenilenmiş 2. baskısı, Istanbul 2011

Yazarlık:
1-ONAT H, Demir Ç Sağlık ve Kanserde Doğru Beslenme, 2007.
2- ONAT H, Demir Ç Sağlık ve Kanserde Doğru Beslenme 'Tedavi ve Sonrası', 2014.

Bölüm yazarlığı:
1-Tangün Y, ONAT H. Kanser kemoterapisi. Teşhisten tedaviye. Ed. Aleksanyan V, Istanbul, 1991, 1297- 1337.
2-ONAT H: Küçük hücreli akciğer kanseri kemoterapisi. Akciğer Kanseri. Ed. E Topuz, 1995, 103-111
3- ONAT H, Meme Kanseri risk faktörleri ve korunma. Meme Kanseri. Ed. E. Topuz 1997, 102-117.
4- ONAT H, Mandel MN Malign kemik tümörleri. Klinik Onkoloji. Ed. E.Topuz, A.Aydıner, AN Karadeniz, 2000, 242-244.
5- ONAT H. Kanser tanısından tedaviye geçiş süreci. Kanser hastasına yaklaşım. Ed. H.ONAT, NM Mandel. 2002, 87-93
6- Argon A, ONAT H. Kanserde yorgunluk.Kanser hastasına yaklaşım. Ed. H ONAT, NM Mandel, 2002, 255-259
7- ONAT H. Meme kanseri risk faktörleri ve korunma. In: Meme Kanser Ed E Topuz, A Aydıner, M Dinçer ,2003, 90-107
8- ONAT H. İleri evre ve metastatik mesane kanserlerinde sistemik kemoterapi, Uroonkoloji. Ed. H Özen, LTürkeri, 2007, 347-355
9- ONAT H. Kanser hastasına yaklaşım. In: İç hastalıkları Ed Erol Ç, 2008, 235 – 240
10- Başaran G, Başaran M, ONAT H. Prostat kanseri In: İç hastalıkları Ed Erol Ç, 2008, 397 – 408
11- ONAT H. Meme kanseri. In: İç hastalıkları Ed Erol Ç, 2008, 427 – 440
12- ONAT H. Kanser tanısından tedaviye geçiş süreci. Kanser hastasına yaklaşım. Ed. H.ONAT, NM Mandel. 2011, 131-136
13- Yıldırım Y , ONAT H.Gebelik ve Kanser. Kanser hastasına yaklaşım. Ed. H.ONAT, NM Mandel. 2011, 331-336
14- Demir Ç, ONAT H. Kanserli hastada beslenme Kanser hastasına yaklaşım. Ed. H.ONAT, NM Mandel. 2011, 489-503
15- Argon A, ONAT H. Kanserde yorgunluk.Kanser hastasına yaklaşım. Ed. H ONAT, NM Mandel, 2011, 513-517